Polityka prywatności w baby one more time

INFORMACJE OGÓLNE

1. Administrator. Operatorem Serwisu baby one more time prowadzącego Sklep internetowy pod adresem www.babyonemoretime.pl (dalej jako: Sklep lub baby one more time) i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest: Variopromo Marek Pomianowski (adres: ul. Elegancka 8 lok. 5, 02-835 Warszawa) posiadający numer NIP: 1230854545.

2. Pozyskiwane dane. W Serwisie pozyskujemy informacje o użytkownikach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),

c. poprzez gromadzenie logów serwera.

3. Ochrona danych osobowych. Wszelkie przekazane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Certyfikat SSL. Dbamy o Twoją prywatność i stosujemy certyfikat SSL.


JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

1. Dobrowolność. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celów, dla których utrzymywany jest formularz lub inna funkcja w Serwisie (np. Zakup towarów, zapis na Newsletter, kontakt ze Sklepem).

2. Zakup towarów. Użytkownik Serwisu w celu Zakupu towarów, o którym mowa w Regulaminie podaje dane niezbędne do obsługi transakcji i dostawy towaru wskazane w formularzu (dane identyfikacyjne, kontaktowe, transakcyjne). Dane te są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, w tym dostawy towaru, a także ewentualnej obsługi roszczeń Klienta (odstąpienie od umowy, zwrot, wymiana, naprawa, obniżenie ceny) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Klienta. Podstawą przetwarzania tych danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO: niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci rozliczenia transakcji i obsługi praw konsumenta,

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO: uzasadniony interes prawny administratora w postaci prowadzenia komunikacji w sprawie Zakupu i dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Klienta.

Dane te będą przechowywane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy.  Dane te Administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do obsługi transakcji i dostawy towarów, w szczególności podmiotom obsługującym przesyłki kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne.

3. Przesłanie towaru do weryfikacji. Użytkownik Serwisu w celu podjęcia rozmów ze Sklepem w sprawie możliwości sprzedaży towaru do Sklepu podaje adres email, za pośrednictwem którego przesyła informacje dotyczące towarów, które chciałby sprzedać do Sklepu. Dane te są przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji pomiędzy stronami w tym zakresie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci komunikacji. Dane te będą przechowywane przez okres trwania komunikacji a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy. Dane te Administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usług niezbędne do prowadzenia komunikacji.

4. Sprzedaż towaru do Sklepu. Użytkownik Serwisu w celu sprzedaży towaru do Sklepu, o którym mowa w Regulaminie podaje dane niezbędne do obsługi umowy sprzedaży (dane identyfikacyjne i kontaktowe). Dane te są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także ewentualnej obsługi roszczeń. Podstawą przetwarzania tych danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO: niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci rozliczenia umowy sprzedaży,

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO: uzasadniony interes prawny Administratora w postaci prowadzenia komunikacji w sprawie umowy sprzedaży i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Dane te będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy.  Dane te Administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do obsługi umowy sprzedaży.

5. Zapis na Newsletter. W celu zapisu na Newsletter użytkownik podaje swój adres email. Dane te przetwarzane są w celu wysłania Newslettera na podstawie udzielonej zgody (podanie adresu email i kliknięcie zapisu na Newsletter oznacza udzielenie zgody jako wyraźne działanie potwierdzające, art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być cofnięta w każdej chwili, co nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem sprzed chwili cofnięcia. Dane te są przechowywane przez okres prowadzenia Newslettera. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do prowadzenia Newslettera, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

6. Kontakt ze Sklepem. W celu skontaktowania się ze Sklepem można wypełnić formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu lub skontaktować się za pomocą telefonu, adresu mailowego lub adresu siedziby Sklepu. Podane w ten sposób dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez użytkownika wiadomość. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami). Dane te będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez użytkownika wiadomość, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy. Dane te Administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji.

7. Komunikacja z użytkownikami w social mediach. Administrator może przetwarzać dane podane przez użytkowników, którzy wchodzą z Administratorem w interakcję na stronie w formie komentarzy lub na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego przez administratora konta lub dodanie się do wydarzenia. Poprzez interakcje Administrator może mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie przekazane mu zostaną w wiadomości lub komentarzu. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji. Dane te przechowywane są przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

8. Operator płatności. Podmiot obsługujący płatności to www.paynow.pl prowadzony przez mBank S.A., 600-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, NIP: 5260215088 jest odrębnym administratorem danych osobowych niezależnie od baby one more time w określonym przez niego zakresie i celach oraz odrębnie informuje użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych. 

KORZYSTAMY Z CIASTECZEK

1. Czym są pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. Cele. Pliki cookies wykorzystywane są w celach analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia w swojej przeglądarce.

3. Ograniczenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

4. Wyłączenie cookies. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

TWOJE PRAWA

Pamiętaj, że w stosunku do wszystkich przekazanych danych osobowych masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych. Jeżeli uznasz, że zostały naruszone przepisy o przetwarzaniu danych osobowych możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@babyonemoretime.pl

You must select your brand attribute in Theme Settings -> Shop -> Brands

Koszyk

Zamknij

Logowanie

Zamknij
Scroll To Top